DYDD SADWRN, 8 GORFFENNAF 2023 - Cofnodion Ar-lein
SATURDAY, 8th JULY 2023 - Online Entries

DYDDIAD CAU 03-07-23 - DERBYNNIR CEISIADAU HWYR - £2 YCHWANEGOL AM BOB DOSBARTH

ENTRIES CLOSE 03-07-23 - LATE ENTRIES WILL BE ACCEPTED – EXTRA £2 PER CLASS.

Download
SCHEDULESHOW JUMPING SCHEDULE ENTRY FORM

YSGRIFENYDDES
SECRETARY

Delyth Brown, Bronllwyn, 5 Nant yr ynys, Llanpumsaint, Carmarthen SA33 6LJ - 01267 253881 (ar ôl 5.00 a chyn 9.00 pm/after 5.00 and before 9.00 pm) E-bost/E-mail: tivysideshow@outlook.com