DYDD SADWRN, 13 GORFFENNAF 2024
SATURDAY, 13th JULY 2024

AR GAEAU GLAN-LLYN, CASTELL NEWYDD EMLYN
gyda diolch i'r teulu Evans

AT GLAN-LLYN FIELDS, NEWCASTLE EMLYN SA44 5UA
with thanks to the Evans family

DYDDIAD CAU 07-07-24 - DERBYNNIR CEISIADAU HWYR - £2 YCHWANEGOL AM BOB DOSBARTH

ENTRIES CLOSE 07-07-24 - LATE ENTRIES WILL BE ACCEPTED – EXTRA £2 PER CLASS. (No late entries can be accepted for WPCS affiliated classes)

SCHEDULEENTRY FORMONLINE ENTRIES

YSGRIFENYDDES
SECRETARY

Delyth Brown, Bronllwyn, 5 Nant yr ynys, Llanpumsaint, Carmarthen SA33 6LJ - 01267 253881 (ar ôl 5.00 a chyn 9.00 pm/after 5.00 and before 9.00 pm) E-bost/E-mail: tivysideshow@outlook.com

CEFNOGWCH EICH SIOE

  • Adran y Gwartheg
  • Adran y Defaid a'r Moch
  • Adran y Ceffylau
  • Yr Adran Arddwriaethol
  • Adran y Cwn

COME AND SUPPORT YOUR LOCAL SHOW

  • Cattle Section
  • Sheep and Pig Section
  • Horse Section
  • Horticultural Section
  • Dog Section